Skip to product information
1 of 1

Vaidnyanik Khelni By D.S.Itokar

Description

ज्या मुलांना काही तरी करावेसे वाटते; पण नक्की काय करावे, हे त्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना सांगता येणार नाही, त्यांच्यासाठी हे पुस्तक नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल व ही ‘वैज्ञानिक खेळणी’ तयार करता-करता त्यांमागील सिद्धान्तांचा संबोध स्पष्ट होईल…
Regular price
Rs. 90.00
Regular price
Sale price
Rs. 90.00
-0%
Publication: Mehta Publishing
Language: Marathi
Vaidnyanik Khelni By D.S.Itokar
Vaidnyanik Khelni By D.S.Itokar

Recently viewed product

You may also like