Skip to product information
1 of 1

Swadishta Ckp Padartha By Nila Pradhan

Description

पाककलेत निपुण असलेल्या नीला प्रधान यांचा सीकेपी पदार्थ बनवण्यात हातखंडा आहे. याला जोडआहे ती त्यांच्या व्यासंगाची आणि दीर्घ अनुभवाची. सीकेपी पदार्थांची वैशिष्टये जपत त्यांनी या पाककृतीपुस्तकात पद्धतशीरपणे आणि सोप्या भाषेत दिल्या आहेत. पदार्थांची विभागणी पुढीलप्रमाणे केली आहे.० स्नॅक्स ० विशेष नॉनव्हेज पदार्थ ० भाज्या, उसळी ० सोडयाचे प्रकार ० भाताचे प्रकार ० आंबोळी, वडे० गोड पदार्थत्याचप्रमाणे सूप्स आणि भरीत, चटण्या, लोणची इ. पदार्थांची जोड आहेच…
Regular price
Rs. 120.00
Regular price
Sale price
Rs. 120.00
-0%
Condition: New
Language: Marathi
Publication: Rohan Prakashan
Swadishta CKP Padartha By Nila Pradhan
Swadishta Ckp Padartha By Nila Pradhan

Recently viewed product

You may also like