Skip to product information
1 of 1

Sanvaadatun Vyaktimattvakade By Dr Sudhir Nirgudkar

Description

अथ संवादकौशल्यम् संवादाने मते मांडावीत संवादातून मने सांधावीत संवादाने आश्वस्त करावे संवादातून विकल्प मिटवावे संवाद सकारात्मक, हेच यशाचे गमक संवादकौशल्य, उत्तम व्यक्तिमत्त्वाचे सूचक हेच सारे सविस्तर मांडणारे पुस्तक. भाषण, संभाषण, वाद, संवाद, नॅरेशन, प्रेझेंटेशन अशा सर्व ठिकाणी खात्रीने उपयोगी पडणारे. संवाद मार्गदर्शकच जणू !
Regular price
Rs. 200.00
Regular price
Sale price
Rs. 200.00
-0%
Condition: New
Publication: Rajhans Prakashan
Language: Marathi
Sanvaadatun Vyaktimattvakade   By Dr Sudhir Nirgudkar
Sanvaadatun Vyaktimattvakade By Dr Sudhir Nirgudkar

Recently viewed product

You may also like