Skip to product information
1 of 1

Sakhi Bhavgeet Maze By Dr Shobha Abhyankar

Description

'भावगीत म्हणजे मराठी माणसाचं सांस्कृतिक वैभव. स्त्रीगीताचा मातृस्वर, संतवाणीची आर्तता, संस्कृत काव्याचा शृंगार, पंडिती-शाहिरी काव्याचे नवरस असं सारं लाभलेलं हे त्याचं `स्व-गीत आहे. या भावगीताला संगीत रंगभूमीचं ऐश्वर्य आहे, तसंच मराठमोळं साधेपणही आहे. `रानारानात गेली बाई शीळ, `माझिया माहेरा जा, `गगनी उगवला सायंतारा, `शुक्रतारा मंदवारा, `आज अचानक गाठ पडे, `शब्दावाचून कळले सारे, `गंगाजमुना डोळ्यात उभ्या का, `तरूण आहे रात्र अजुनी, `चांदण्या रात्रीतले ते स्वप्न तू विसरून जा, `विसरशील खास मला... मराठी माणसासाठी जणू त्याच्या भावजीवनाच्या प्रत्येक क्षणाकरिता एकेक भावगीत उमललेलं आहे... शब्दसुरांच्या अदभुत प्रवासाचा हा भावनिक, सांस्कृतिक आठव...'
Regular price
Rs. 250.00
Regular price
Sale price
Rs. 250.00
-0%
Condition: New
Publication: Rajhans Prakashan
Language: Marathi
Sakhi Bhavgeet Maze    By Dr Shobha Abhyankar
Sakhi Bhavgeet Maze By Dr Shobha Abhyankar

Recently viewed product

You may also like