Skip to product information
1 of 1

Priya Tatya by Neelima Tapasvi

Description

कुसुमाग्रजांचे सन्यस्त जीवन व त्यातही सामावलेली पितृभावना हेच त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. आणि शांताबाई शेळके यांच्या आगळ्या वेगळ्या मातृत्व भावनेतून लेखिकेला या दोघांचे अमूल्य असे स्नेहबंध लाभले. या दोघांच्या साध्या साध्या बोलण्यातून, वागण्यातून कसे जगावे व कसे वागू नये याचे मार्गदर्शन प्रत्यक्षपणे लेखिकेला लाभले. लेखिकेने आपल्या वैयक्तिक आठवणींत सर्वांना सामील करून घेऊन या दोन श्रेष्ठ व्यक्तींची जीवनमूल्ये या पुस्तकरूपाने रांगोळीसारखी मांडली आहेत.  कुसुमाग्रजांचे सन्यस्त जीवन व त्यातही सामावलेली पितृभावना हेच त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. आणि शांताबाई शेळके यांच्या आगळ्या वेगळ्या मातृत्व भावनेतून लेखिकेला या दोघांचे अमूल्य असे स्नेहबंध लाभले. या दोघांच्या साध्या साध्या बोलण्यातून, वागण्यातून कसे जगावे व कसे वागू नये याचे मार्गदर्शन प्रत्यक्षपणे लेखिकेला लाभले. लेखिकेने आपल्या वैयक्तिक आठवणींत सर्वांना सामील करून घेऊन या दोन श्रेष्ठ व्यक्तींची जीवनमूल्ये या पुस्तकरूपाने रांगोळीसारखी मांडली आहेत. 
Regular price
Rs. 54.00
Regular price
Rs. 60.00
Sale price
Rs. 54.00
-10%
Condition: New
Languge: Marathi
Publication: Padmagandha Publication
Priya Tatya by  Neelima Tapasvi
Priya Tatya by Neelima Tapasvi

Recently viewed product

You may also like