Skip to product information
1 of 1

Phiruni Navi Janmen Mi by Vijaya Brahmankar

Description

आयुष्याच्या एका उदात्त क्षणी भेट होते , तिचे रुपांतर जन्मोजन्मीचा सोबतीपणाच्या  निश्चयात होते . परंतु नियतीने काही वेगळेच ठरविलेले असते . दोन भिन्न  दिशांना दोघांचा प्रवास होतो . एका अश्याच क्षणी पुन्हा हे दोन्ही रस्ते भेटतात . परंतु त्यावेळी भावनेचा ओलेपणा आटून गेलेला असतो आणि पुढचा रस्ता धुसर  दिसतो . अश्या कसोटीच्या वेळी एवढेच सांगता येते. ….  फिरुनी नवी जन्मेन मी . एका समाजकार्य करणाऱ्या ध्येयवेड्या स्त्रीची हि जीवनकथा व्यक्त करणारी कादंबरी वाचकांना भावोत्कट  करते आणि मनाला हुरहूर लावते .   
Regular price
Rs. 234.00
Regular price
Rs. 260.00
Sale price
Rs. 234.00
-10%
Condition: New
Languge: Marathi
Publication: Padmagandha Publication
Phiruni Navi Janmen Mi by Vijaya Brahmankar
Phiruni Navi Janmen Mi by Vijaya Brahmankar

Recently viewed product

You may also like