Skip to product information
1 of 1

Fakkad Goshti By Shankar Patil

Description

पाटलांच्या कथेतील एक स्वर दु:खाचा आहे, तर एक स्वर प्रसन्न हास्य खुलवणारा आहे. तसं पाहिलं तर विनोदी कथा लिहायची म्हणून शंकर पाटील यांनी लिहिलेली नाही. हास्याची अनंत बीजं असणाया विविध जाणिवांतील गमतीदार विसंगती ह्या त्यांच्या कथांतील मध्यवर्ती घटना आहेत. त्यातच हास्यबीजं ठासून भरलेली आहेत. मराठी कथेत व्यंगचित्राचा घाट लाभलेल्या कथांची भर टाकण्याचे श्रेय शंकर पाटलांनाच द्यावे लागेल. THE HUMORISTS ARE THE WISE MEN OF THE WORLD BECAUSE THE MOST FORCIBLE WAY TO IMPART TRUTH IS THROUGH LAUGH. शंकर पाटील या दृष्टीनं एक चतुर, खट्याळ आणि मिस्कील कथालेखक आहेत. त्यांच्याच या फक्कड गोष्टी. Patil`s writing has two banks, one having the happy side and one having the sad side. One awakens the sorrow and one brings cheerfulness. Patil never wrote for the sake of humour, but his stories have many unseen sown seeds of laughter. They are full of the contrast in life, the contrast is the central theme of his stories. Patil must get the credit for adding this caricature type stories to Marathi literature. The humorists are the wise men of the world because the most forcible way to impart truth is through laugh. Yes, Patil proves to this test. He is a very clever, astute, ingenious, naughty and mischievous writer. This book is a proof of his qualities.
Regular price
Rs. 160.00
Regular price
Sale price
Rs. 160.00
-0%
Publication: Mehta Publishing
Language: Marathi
Fakkad Goshti By Shankar Patil
Fakkad Goshti By Shankar Patil

Recently viewed product

You may also like