Skip to product information
1 of 1

Guntavnukichi Kamdhenu By Anil Gandhi

Description

श्रीमंत होण्यासाठी शेअर मार्केट ही एक गुरुकिल्ली आहे. या व्यापारामध्ये अनिश्चित परिपूर्णता आहे. पण बाजाराच्या सखोल अभ्यासानुसार ही अनिश्चितता आपण संधीमध्ये बदलू शकतो. डॉ. अनिल गांघी याचे ‘गुंतवणुकीची कामधेनू’ हे पुस्तक आपल्याला कमी जोखीमीसह गुंतवणुकीचा मार्ग दाखवते.
Regular price
Rs. 320.00
Regular price
Sale price
Rs. 320.00
-0%
Publication: Mehta Publishing
Language: Marathi
Guntavnukichi Kamdhenu By Anil Gandhi
Guntavnukichi Kamdhenu By Anil Gandhi

Recently viewed product

You may also like