Skip to product information
1 of 1

Ek Diva Vizatana By Ratnakar Matkari

Description

या संग्रहातल्या ‘एक दिवा विझताना’सारख्या कथा न आकळणारी गूढरहस्ये या सूत्राभोवती फिरतात. ‘चौथी खिडकी’ ही एक अफलातून विज्ञानकथा ‘काळ’ या संकल्पनेभोवती रचली आहे, तर ‘पोरखेळ’सारख्या कथेमधून मानवाचे नियतीच्या हातातले बाहुले असणे, हे सूत्र बाळाच्या बाहुल्यांशी खेळण्याच्या प्रतीकातून सूचित केले आहे. कलावंत आणि कला यांच्यातला तिढा मांडणारी ‘सुचेता चक्रपाणी आणि तिचा कोकिळकंठ’ ही कथा एक उत्कृष्ट पँÂटसी ठरते; ती जादुई वास्तववादाची आठवण करून देते. संधिप्रकाशातल्या धूसर वातावरणात एखाद्या अरण्यात शिरावे, तसे मतकरी यांच्या कथा वाचताना वाटते. वास्तव आणि कल्पना यांच्या सीमारेषेवर प्रवास सुरू होतो. वाचकांना या अरण्यातल्या कळलेल्या, न कळलेल्या वाटांकडे नेण्यासाठी मतकरी कथनाचे वेगवेगळे घाट, निवेदनशैली यांचा वापर करतात. हा प्रवास विलक्षण आकर्षक असतोच; पण तो आत आत खोलातही नेतो. Tales like the title story of this collection belong to the genre of inexplicable mysteries. ‘Chauthi khidaki’ is a fantastic scientific tale built around the concept of Time. ‘Porkhel’ uses theanalogy of a childat play with her dolls, to highlight that human beings are mere pawns in the hands of Fate. ‘Sucheta Chakrapani ani Ticha Kokilkanth’ tackles the tangle between an artiste and her art – a fantastic rendering reminiscent of magical realism. Matkari’s stories give us the feeling of entering a jungle at dusk. The reader begins his journey along the border that separates reality from fantasy. Matkari employs different narrative styles and structure to lead the reader along familiar as well as unfamiliar paths in this jungle.While being immensely attractive, this journey takes the reader into ever deeper regions.
Regular price
Rs. 150.00
Regular price
Sale price
Rs. 150.00
-0%
Publication: Mehta Publishing
Language: Marathi
Ek Diva Vizatana By Ratnakar Matkari
Ek Diva Vizatana By Ratnakar Matkari

Recently viewed product

You may also like