Skip to product information
1 of 1

Easy Drawing Book 1 by Prabhakar Ingle

Description

चित्र काढणे ही कला असली तरी चित्रं काढण्यासाठी आणि त्यात रंग भरून तेसुशोभित करण्यासाठी काही तंत्र आत्मसात करावी लागतात. ती तंत्र आत्मसातकरून कोणालाही चित्रकार होता येते.प्रस्तुत पुस्तकातील चित्रे रंगवून मुलांमधील चित्रकलेचं कौशल्य विकसित होण्यासनक्कीच मदत होईल.
Regular price
Rs. 45.00
Regular price
Rs. 50.00
Sale price
Rs. 45.00
-10%
Condition: New
Language: Marathi
Publication: Saket Publication
Easy Drawing Book 1 by Prabhakar Ingle
Easy Drawing Book 1 by Prabhakar Ingle

Recently viewed product

You may also like