Skip to product information
1 of 1

Chicken Soup For The Father & Son Soul Part 2 By Jack Canfield

Description

कोणतीही व्यक्ती वडील बनू शकते. पण डॅड होण्यासाठी ती खास व्यक्तीच असावी लागते. वडील आणि मुलगा यांच्या आयुष्यातील कित्येक घटना या पुस्तकात मांडण्यात आल्या आहेत. मुलाचा जन्म, बालपण, किशोरावस्था, तारुण्य, प्रौढावस्था जेष्ठ नागरिकांची अवस्था हे आयुष्यातील महत्वाचे टप्पे आणि त्या टप्यादरामाणच्या काही अवस्था यांचे चित्रण हे पुस्तक करते.जीवनयात्रा सुरु असताना वडील आणि मुलगा एकमेकांसमवेत कसे जगात असतात ते यात मांडले आहे. . Chicken Soup for the Father and Son Soul takes a peak into the lives of fathers and sons, sharing the important male milestones from birth through childhood, adolescence, young adulthood, the senior years, and every step in between. This is a celebration of how fathers and sons carry each other along life`s journey.
Regular price
Rs. 170.00
Regular price
Sale price
Rs. 170.00
-0%
Publication: Mehta Publishing
Language: Marathi
Chicken Soup For The Father & Son Soul Part 2 By Jack Canfield
Chicken Soup For The Father & Son Soul Part 2 By Jack Canfield

Recently viewed product

You may also like