Skip to product information
1 of 1

Chala Utha Kamala Laga By Swati Shailesh Lodha

Description

यशस्वी होण्यासाठी, प्रथम काय करू नये, ते शिका. मग काय करावं, ते शिका. हे पुस्तक तुम्हांला तुम्ही खरे कसे आहात, ते उलगडून दाखवतं. खरा यशस्वी माणूस आणि यशस्वी असल्याचं ढोंग करणारा माणूस, ह्यांच्यातला सूक्ष्म फरक हे पुस्तक तुम्हांला सांगतं. हे पुस्तक तुम्हांला स्वत:चा शोध घ्यायला मदत करतं. हे पुस्तक तुम्हांला `सर्र्वांत उत्तम` बनवत नाही, पण ते तुम्हांला `कोणापेक्षाही कमी नाही` असं बनवतं. लोक टीका करतात, तक्रार करतात आणि स्वत:ची कीव करतात. लोक कृत्रिमपणे वागतात, मत्सर करतात, उद्धटपणानं वागतात. लोक बढाया मारतात, त्यांची प्रगती खुंटते आणि सर्र्वांत कमाल म्हणजे, हे सर्व ते कबूल करत नाहीत. हे पुस्तक प्रत्येकाला स्वत:मधील उणिवा स्वीकारून, स्वत:मधे बदल घडवून आणायला प्रेरणा देतं. Are you interested to know about ' * Your rights while being questioned by police. * At the time of arrest. * Your rights in prison. * Your rights with Government/Court. * Your fundamental Human rights. -Human Rights- is one of its kind of book which entails about your basic and fundamental rights. Read this book and be aware of your rights and henceforth, function as a more responsible and active citizen.
Regular price
Rs. 195.00
Regular price
Sale price
Rs. 195.00
-0%
Publication: Mehta Publishing
Language: Marathi
Chala Utha Kamala Laga By Swati Shailesh Lodha
Chala Utha Kamala Laga By Swati Shailesh Lodha

Recently viewed product

You may also like