Skip to product information
1 of 1

Avatee Bhavatee (अवती भवती) by Dilip Prabhavalkar

Description

 आपल्या अवतीभवती घडणा-या (प्रसंगी तापदायक) घटनांकडे, त्यातल्या विसंगतींकडे ’अवतीभवती’मधून मिस्कीलपणे पाहण्याचा हा उदयोग आहे
Regular price
Rs. 135.00
Regular price
Rs. 150.00
Sale price
Rs. 135.00
-10%
Condition: New
Publication: Utkarsh Prakashan
Avatee Bhavatee अवती भवती by Dilip Prabhavalkar
Avatee Bhavatee (अवती भवती) by Dilip Prabhavalkar

Recently viewed product

You may also like