Skip to product information
1 of 1

Aajacha Menu By Rimal Changede

Description

कुणाही स्त्रीला स्वयंपाकाची आवड निसर्गत:च असते. आपण स्वत: तयार केलेल्या पाककृती इतरांना खाऊ घालण्यात तिला आनंद वाटतो व इतरांनी या पदार्थांच्या केलेल्या स्तुतीमुळे तिला कृतार्थ वाटते. स्वयंपाकातील तिची प्रगती घरच्यांच्या मार्गदर्शनाबरोबर तिच्या अनुकरणजन्य स्वप्रयत्नांतून व स्वानुभवांतून होत असते.अशा सुजाण गृहिणी हा पाककृती-संग्रह सतत हाताशी ठेवतील, याची आम्हांला खात्री आहे.
Regular price
Rs. 295.00
Regular price
Sale price
Rs. 295.00
-0%
Publication: Mehta Publishing
Language: Marathi
Aajacha Menu By Rimal Changede
Aajacha Menu By Rimal Changede

Recently viewed product

You may also like