उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 2

उटणे पोळ्या आणि मी (उटणे पोळ्या आणि मी) विजय काळे यांचे

Description

चांगलं तेच ग्राहकांना देईन एवढा एकच दाखवतात की देव आणि दैवी मदतीला येत आहे. आत्मविश्वासाने तेथे धाडस जन्म घेतला हे श्री. विजय काळे यांच्या 'उटणे, पोलनि आणि मी' या व्यावसायिक आत्मवेदनातून प्रत्ययाला येत आहे. प्रत्येक व्यवसायात सर्व इच्छेनुसार प्रत्येक तरुणाला मार्गदर्शन करणे हे लेखन आहे. कितीही गरिबीची परिस्थिती असली तरी माणूस आत्मविश्वास, अथक परिश्रम आणि प्रामाणिकपणा या जोरावर वाटचाल किती प्रकाशमय करू शकतो याचं उदाहरण म्हणजे हे पुस्तक. मुख्य म्हणजे माणूस या कल्पनेवरची श्रद्धा अधिक दृढ होते. अशा वाटेवर सु माणसेच आपल्याला भेटायला देव धाडतो.
नियमित किंमत
Rs. 125.00
नियमित किंमत
विक्री किंमत
Rs. 125.00
-0%
Utne Polya Ani Mi उटणे पोळ्या आणि मी By Vijay Kale
उटणे पोळ्या आणि मी (उटणे पोळ्या आणि मी) विजय काळे यांचे

Rs. 125.00

अलीकडे पाहिलेले उत्पादन

तुम्हालाही आवडेल