उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 2

Unhatlya Savlya (उन्हातल्या सावल्या) प्रकाश माधव शेठ यांचे

Description

या 'उन्हातल्या सावल्या'ने समाजात बदल घडवून आणण्यासाठी समाजाला वाळवी नष्ट करण्यासाठी औषधी पावले उचलली आहेत असे वाटते. लग्न ही एक तडजोड, नकारात्मक गोष्टींची हे ज्यांना पटते ते संसारात सुखी. आजच्या आधुनिक वातावरणीय वातावरणात पाश्चात्य गोष्टींचा विकास निमार्ण आर्थिक अभाव अत्यल्प वैचारिक मतभेदांचा वाचा, सामायिक समूहनाही ती कमतरतेची आपल्या विरोधी माणसाची दिसली मग त्या विरोधी माणसाला त्यांना आकर्षण वाटू लागले. आणि मग ती एकत्र विषय. अशाच एका समाजाने वाळीत टाकले, तिरस्काराने ज्यांच्याकडे बघितले जाते. अशा स्त्रीसोबत एखाद्या व्यक्तीने माणुसकी शोधताना पुरुष प्रेम-संबंध शोधून काढले आहे. महिला समाजातले अतिउग्र विचार आणि प्रश्न त्यांना सामोरं जातील आणि त्यांची फरफट होणार आहे आणि समस्या मार्ग काढताना योग्य परिणाम सांगणे या कथा मांडणे आहे. याचा शेवट गोड असो वा वाईट. ज्याच्या-त्या दृष्टीकोनातून तो कोणत्याही प्रकारे योग्य असेल. हे पुस्तकाचा शेवट वाचताना, खरेच असंभव होईल का? कोणी तिला साथ का? तिच्या भावनांची कदर, कोणी करेल? आणि असे शेतकरी समाजाने या आधुनिक, यंत्रमानव जगत खरीखुरी आधुनिकता आणून, माणुसकीने वागून, समाजाला उच्चस्थानी टाकवले. असं म्हणण्यास कमीपणा वाटणार नाही. आणि या वाळीत झालेल्या समाजाला मायेची सावली जनता टाकून नाही.
नियमित किंमत
Rs. 150.00
नियमित किंमत
विक्री किंमत
Rs. 150.00
-0%
Unhatlya Savlya उन्हातल्या सावल्या By Prakash Madhav Sheth
Unhatlya Savlya (उन्हातल्या सावल्या) प्रकाश माधव शेठ यांचे

Rs. 150.00

अलीकडे पाहिलेले उत्पादन

तुम्हालाही आवडेल