उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 1

Shree. Vyan. Ketkar Set by S V Ketkar

Description

ज्ञानकोशकार श्री. व्यं. केतकर यांच्या विदग्ध लेखणीतून उतरलेल्या शतकापूर्वीच्या 'आधुनिक ' सात कादंबऱ्या. १) आशावादी  २) विचक्षणा  ३) भटक्या  ४) ब्राह्मणकन्या  ५) गाव्सासू  ६)परागंदा  ७)गोंडवनातील प्रियंवदा 
नियमित किंमत
Rs. 1,467.00
नियमित किंमत
Rs. 1,630.00
विक्री किंमत
Rs. 1,467.00
-10%
Condition: New
Languge: Marathi
Publication: Padmagandha Publication
Shree. Vyan. Ketkar Set  by S V Ketkar
Shree. Vyan. Ketkar Set by S V Ketkar

अलीकडे पाहिलेले उत्पादन

तुम्हालाही आवडेल