उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 2

मिठाई (मिठाई) उषा पुरोहित यांनी

Description

लहान पण स्वैपाकाची आवड असल्याने उषाताईनी, आपल्या कॉलेजच्या जीवनाची सांगता दिल्ली लेडी इरविन कॉलेजच्या सुरुवातीच्या होम नावाजलेल्या शिक्षणातून सायन्सचा कोर्स केला. पुढे पुढे e पुढे e न न नsa nasa nasa da rae rीमुळेsa damयa da raurysa da rauryrisa na ram raisa ra rai ra dवैशिष rण ra व eअभ rय ra व eअभ rय ra व अभ eअभ ra अभ ra dअभ ra ra ra ra ra raisa raisa rairi प la raira raisa प प ra ra ra ra ra ra ची. यजाच्या निवृत्तीनंतर, त्यांनी आपल्या या चांगल्या पाठाचा छंदाचा अधिक नेटपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला, आणि त्याची अंतिम कुकिंग क्लासेस सुरू करण्यापासून. अत्यंत आनंदी स्वभाव, विषयचक्षोल ज्ञान आणि शिक्षण हातोटी या गुण "उषा दिल्लीच्या सौ. पुरोहित" लोकप्रिय कुकिंग क्लासेस महिलांमध्ये ठरल्या आहेत. परंत त्या एवढ्यावरच चालवीत आहेत, त्यांच्या लोकप्रिय साप्ताहिक सकाळचे रुचीपालट हे त्या नंतर ५ वर्ष समर्थपणे चालवीत आहेत. सहाजीकच लढत पाककृती असली, की परीक्षक म्हणून त्यांना आवाज दिला जात आहे. आपल्या या पहिल्या रुपाच्या रुपाने, प्रथम, दीपावलीच्या शुभमुवरावर वाचकांची तोंडे गोड करून चंहर्त त्यांनी निवडलं आणि म्हणून ही मिठाई उषाताईच्या पुस्तकांत, वाचकांचे हात आम्हाला आनंद देत आहेत.
नियमित किंमत
Rs. 80.00
नियमित किंमत
विक्री किंमत
Rs. 80.00
-0%
Mithai मिठाई By Usha Purohit
मिठाई (मिठाई) उषा पुरोहित यांनी

Rs. 80.00

अलीकडे पाहिलेले उत्पादन

तुम्हालाही आवडेल