उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 2

हेमलता सुधाकर जोशी लिखित क्रियायोगाचे प्रणेते महावतार बाबाजी (क्रियायोगाचे प्रणेते महावतार बाबाजी)

Description

श्री श्री महाशैल त्यांच्या कार्याला लाहिर देताना बाबाजी म्हणतात " तू गोंधळून गेल्या अनेक स्त्रीपुरुषांचा आक्रोश महात्मांचा कानावर आहे . अनेक निष्ठावंत साधकांना क्रियायोगाच्या द्वारे आत्मिक शांती तुझी निवड समजली आहे . संसार , कर्मबंधना जोडून गृहस्थाश्रमी लोकांना सांगून , जगावेगळे लोकांना . माणसाला अत्त्युच्च योगसाधना अप्राप्य नाही. जो योगी वैयक्तिक वासना न ठेवता आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे त्याला पार पाडतो, मुक्तीचा, मोक्षाचा मार्ग मोकळा असतो. किरण निर्माण करायचं आहे!"
नियमित किंमत
Rs. 125.00
नियमित किंमत
विक्री किंमत
Rs. 125.00
-0%
Kriyayogache Pranete Mahavtar Babaji क्रियायोगाचे प्रणेते महावतार बाबाजी By Hemalata Sudhakar Joshi
हेमलता सुधाकर जोशी लिखित क्रियायोगाचे प्रणेते महावतार बाबाजी (क्रियायोगाचे प्रणेते महावतार बाबाजी)

Rs. 125.00

अलीकडे पाहिलेले उत्पादन

तुम्हालाही आवडेल