उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 2

वि.वि.बापट यांचे कही सत्य कही कल्पित

Description

वि. वि. बापट सत्य हे अद्भुतही चमत्कृतीपूर्ण असते. [कल्पनेपेक्षा सत्य अनोळखी असते] अशी म्हण आहे. आजच्या या विज्ञानयुगात कोणताही कसलाही चमत्कार घडू शकतो, हे अनेक सिद्धता आहे. काल-आपल्याला जी घटना, जो शोध आज आपण अनुभवत आहोत. आजच्या युगाला 'जेट युग' असे संबोधले जाते. रामायण महाभारत जैनपुराण अशा प्राचीन ग्रंथांत सत्य आणि कल्पित घटनांची रेलचेल आहे. भीमपुत्र घटोत्कचाने आकाशातून अनेक फेकून कोरववीरांची दाणादाण उडविली होती. आज तूर्त विमान शत्रुपक्ष अणुबाँबसह अनेक विनाशक अस्त्रांचा मारा करून शत्रुपक्षाची दाणादाण उडविता वी. अशा अनेक गोष्टी काही सत्य व काही कल्पित अशा अनेक घटना माझ्या वाचनात आहेत. यातील काही खरोखर घडल्या आहेत, तर काही कल्पनाविलास आहेत. उदाहरण 'परमेश्वराचा धाकटा भाऊ' ही कथा कल्पित असली तरी दुष्ट माणसे लाभलेले वाईट फायदे किती तपर असतात, हे अनेकांना अनेक अनुभव आलेले 'सत्य'च आहे. 'आणि साधू दोन हसला' ही कथा कल्पित असली तरी माणसाला पुढच्या क्षणाला काय होणार आहे, हे कळणे कसे अगम्य आहे, दर्शन घडवणारे हे सत्यच आहे.
नियमित किंमत
Rs. 125.00
नियमित किंमत
विक्री किंमत
Rs. 125.00
-0%
Kahi Satya Kahi Kalpit by V V Bapat
वि.वि.बापट यांचे कही सत्य कही कल्पित

Rs. 125.00

अलीकडे पाहिलेले उत्पादन

तुम्हालाही आवडेल