उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 2

जगवा कसा (जगाव कसं) मधुकर जावडेकर

Description

जगाला आपण 'हवं' अशी पुष्कळ इच्छा असते. लोकांच्या प्रेमाची त्यांना गरज असते, लोकांनी आपल्या पाठीवर शाबासकीची थाप टाकावी याची त्यांना भूक असते. यश तर उमेदवारांनाच हवं. पैसा कमी पडतो ही चिंता नको असते. जीवनात आपण काही कारणे हे समाधान हवं. मन प्रगल्भ व्हावं असं वाटतं. मानसिक प्रश्न सोडवण्याची सोय तर तारा, शहाणपण, प्रौढ मनाची गरज असते. होय ना ? मग हे सारं कसं घडवा याचं ज्ञान तुम्हाला हे पुस्तक वाचून होईल. शरीरान व मनन जे क्षेत्री असतील त्यांना सुटकेचा मार्ग हे पुस्तक शोधतील. अपयशी लोकांना ते यशाचा मार्ग शोधतील. अडाणी माणसाच्या समोर ते एक दीप ज्ञानाचे. सुख, संपत्ती, सुज्ञपणा कसा घडवायचा त्याचा हा एक मार्गदर्शक मूलमंत्र आहे असं समजा. पण मूलमंत्र देणे एवढंच पुरेसं नसतं. सुखी जीवनासाठी उपयुक्त हे पुस्तकरूप नाही. जग वागताना कुठं, काय, कसं चुकलं ते उलगडून सांगताना ते काम करतं. चुकीच्या चुका दुरुस्त कराव्या ते हे पुस्तक तुम्हाला सांगतो. ते एक अतुलनीय आहे, पण त्याचा फायदा तुम्हाला देत आहे. एका पूर्ण जीवनाचा, समाधानी जीवनाचा, यशाने संपन्न होत असलेल्या जीवनाचा अहेर ते तुम्हाला करत आहेत.
नियमित किंमत
Rs. 100.00
नियमित किंमत
विक्री किंमत
Rs. 100.00
-0%
Jagava Kasa जगावं कसं By Madhukar Javdekar
जगवा कसा (जगाव कसं) मधुकर जावडेकर

Rs. 100.00

अलीकडे पाहिलेले उत्पादन

तुम्हालाही आवडेल