उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 2

बाई मानसाची अब्रू (बाई माणसाची अब्रू) एस.बी. महाबळ यांची

Description

किस्त्रीम संपादकीय गटातून मुक्तपणे, पाच वर्षे मुख्यतः फ्री-लान्स जर्ना लिस्ट म्हणून, श्री. भा. महाबळ लेखन करत आहेत. 'हसरी-नजर' आणि 'हसरे-बाण' ही सकाळमधील त्यांची, दोन वर्षे चाललेली सदरं अत्यंत दैनिक गाजली. नंतरचे मत, पुढारी या दैनिक लोकही लेखन लेखन. सध्या, सातवाल्यांच्या दैनिक 'ऐक्य' चालूं त्याना' 'रेषा' हे सदर वाचकांची दाद शोधून राहिली आहे. हे संग्रहातले लेख, निखळ विनोदी लेख आहेत. एकनिष्ठ विनोद आणि कल्पनानिष्ठ विनोद हे त्यांचे लेखन विशेष होत आहे ! सूक्ष्म निरीक्षण आणि मोठ्या टवटवीतपणा या घडामोडी हे लेख वाचले तरी टवटवीतच वाटते....
नियमित किंमत
Rs. 90.00
नियमित किंमत
विक्री किंमत
Rs. 90.00
-0%
Bai Mansachi Abru बाई माणसाची अब्रू By S B Mahabal
बाई मानसाची अब्रू (बाई माणसाची अब्रू) एस.बी. महाबळ यांची

Rs. 90.00

अलीकडे पाहिलेले उत्पादन

तुम्हालाही आवडेल